+ 420 244 466 550            Jitřní 185/6, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky

„Čas příběhů“ – tvořivé dílny zaměřené na konkrétní zemi, ze které pochází skupina cizinců žijící v ČR

Oz

Tvořivá dílna zaměřená na kultury jiných národů, během které děti umělecky ztvární dvojjazyčně vyprávěnou pohádku pomocí výtvarných technik, které jsou pro danou zemi typické. Součástí programu je i symbolická ochutnávka tradičního pokrmu. Cílové země: Rusko, Ukrajina, Španělsko, Namibie, Austrálie. Povědomí rodičovské veřejnosti bylo rozšířeno o dovednost vytváření hodnost a postojů tak, aby lidé v komunitě a škole byli schopni a ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních problémů s globálním přesahem. Téma samo bylo postaveno tak, aby byl velký prostor pro zapojení rodičů a dětí do přípravy a programu, rodiče připravili občerstvení v podobě malých specialit z každé země, dále jsme požádali o přípravu malého informačního letáku základní slovní zásoby zúčastněných zemí, děti pak předem nacvičily dvojjazyčné divadelní ztvárnění pohádky. Obě odbornice v úvodu představily jednotlivé země, které díky zapojení rodičů měly v našem komunitním setkání účast, pomocí různých drobných komunikačních technik naučili všechny zúčastněné, jak od spolužáka, rodiče s OMJ získat potřebné informace pro spolupráci a najít pochopení pro interkulturní rozdíly.


Stromky patří do lesa: Netradiční Vánoce v naší komunitě

Oz

Hlavním cílem našeho setkání bylo získání podnětů od obyvatel – komunity v oblasti Hodkoviček, zapojení seniorů do předvánoční atmosféry, upevnění komunitního ducha v oblasti školy, zapojení různých národnostní žijících v oblasti Hodkoviček (dětí, které navštěvují naši školu). Setkání přispělo k rozvoji kompetencí dětí v oblasti vzájemného porozumění, mezigeneračního soužití, zájmu a odpovědnosti za dění v komunitě a otevřeného přístupu ke kulturní rozmanitosti. Povědomí rodičovské veřejnosti bylo rozšířeno o dovednost vytváření hodnost a postojů tak, aby lidé v komunitě a škole byli schopni a ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních problémů s globálním přesahem. Rodiče i žáci se velice pěkně zapojili do setkání, ze strany rodičů bylo vyrobeno a přineseno občerstvení z různých kultur, některé maminky měly připraveny recepty, jak vánoční dobroty vyrábějí, dále rodiče připravili malá vyprávění o tradicích Vánoc v jejich zemích původu, děti nacvičily předem dvě koledy z každé země, konkrétně tedy deset cizojazyčných koled, byly připraveny různé hry a tradiční zvyky. Odborníci vnesli nový pohled na národnostní zastoupení v oblasti Hodkoviček, na základě prezentace jejíž součástí byly i dobové fotografie a ukázky z novin měli všichni zúčastnění možnost vidět, že historicky měla oblast Hodkoviček a Braníku poměrně velké multikulturní zastoupení, kdy několik rezidentů z cizojazyčné části obce bylo i velmi aktivních v občanské společnosti.

 


Adventní setkání s tvořením vánočních dárků tradičních v různých částech světa

Oz

Zapojení seniorů různých národností do spolupráce se školou a komunitou v rámci seznámení s vánočními zvyky a tradicemi různých zemí. Povědomí rodičovské veřejnosti bylo rozšířeno o dovednost vytváření hodnot a postojů tak, aby lidé v komunitě a škole byli schopni a ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních problémů s globálním přesahem. Již ve značném předstihu byli osloveni senioři (babičky, dědové) žáků naší školy, kteří jsou různých zemí původu, toto se setkalo s velkým nadšením, byly nakoupeny ingredience, připraveny recepty k výměně a domluven program, naopak někteří dědečkové nadšeně přispěli k výrobě různých tradičních dekorací a ozdob, děti nadšeně překládaly a všeho dění se zúčastnily. Pan Caldr, díky jeho dlouhodobé aktivní práci v komunitě Hodkoviček a na Praze 4 (zastupitel P4) měl možnost dohledat a prezentovat, jak občanská společnost fungovala, jak byly Vánoce slaveny – vše dokládal fotografiemi, výstřižky a prezentací na interaktivní tabuli v jídelně školy.


Jarní cesta kolem světa – jakým způsobem se děti vzdělávají v jiných zemích

Oz

Představení a přiblížení konceptů vzdělávání v západoevropských zemích (vzdělávací plány, poradenská činnost, komunikace mezi školou a rodiči). Povědomí rodičovské veřejnosti bylo rozšířeno o dovednost vytváření hodnost a postojů tak, aby lidé v komunitě a škole byli schopni a ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních problémů s globálním přesahem. Naši školu navštěvují žáci, jejichž rodiče jsou německé, britské, australské a americké národnosti. Rodiče se nabídli, že po přiblížení vzdělávacího systému jednotlivých zemí odborníky, následně sdělí své zkušenosti a porovnají je s naším vzdělávacím systémem. Následně se aktivně zapojili do výběru aktivit, které by mohly být přeneseny ze struktury školství jiných zemí do konkrétního běhu naší školy. Oba odborníci měli připravenu prezentaci ke dvěma zemím, které jsou jim vlastní zkušeností blízké. Vždy po přiblížení jednoho ze vzdělávacích systému byly vypíchnuty zajímavosti, které prezentujícím přišly jako podmětné pro zanesení do systému komunikace a vzdělávání na naší škole.


Zahradní slavnost 2021 - Slavíme a ochutnáváme v naší komunitě (každý národ vaří jinak)

Oz

Propojení komunity Hodkoviček (Braník) v rámci jednotlivých národností a jejich stravovacích zvyků a pravidel. Povědomí rodičovské veřejnosti bylo rozšířeno o dovednost vytváření hodnost a postojů tak, aby lidé v komunitě a škole byli schopni a ochotni aktivně se podílet na řešení lokálních problémů s globálním přesahem. Rodiče i žáci se velice pěkně zapojili do setkání, ze strany rodičů byly připraveny ingredience a recept k jednomu tradičnímu slavnostnímu desertu, který se váže k náboženství či netradičnímu svátku dané země, ve spolupráci s odborníky pak bylo vysvětleno, proč a s jakou tradicí se tento desert připravuje a jaká pravidla konzumace se k dané zemi a stravování váží. U třech receptů byli rodiče přímo u přípravy v naší školní cvičné kuchyňce. Odbornice spolupracovaly s rodiči a připravili prezentace zvyků, pravidel a tradic u stravování v jednotlivých zastoupených zemích. Následně se zúčastnily výroby a diskuse nad zajímavostmi v pravidlech stolování, která se týkaly hlavně náboženských pravidel.