+ 420 244 466 550            Jitřní 185/6, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky

Učebna španělštiny v provedení našich loňských deváťáků

Ke konci minulého školního roku naši deváťáci pod vedením paní učitelky Kosmelové vyzdobili učebnu ŠJ nástěnnými malbami podle vlastních návrhů ilustrujícími základní slovní zásobu a fráze. V tomto školním roce už jejich nápad a úsilí nesou ovoce a slouží jako nejlepší výuková pomůcka. Jsme na naše absolventy pyšní!